Iskanje po spletni strani: 
 

Kolektivne pogodbe

  Domov > Kolektivne pogodbe
 

Poleg zakonov, pomembnih za članstvo sindikata, so za sindikat v družbi, iz kolektivnega vidika, pomembne tudi sledeče kolektivne pogodbe dejavnosti, ki so v veljavi:

1. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

2. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije
tarifna priloga 1 | tarifna priloga 2 | aneks 1 | aneks 2 | tarifna priloga 3 | pristop Združenja delodajalcev Slovenije, g.i.z. | razširjena veljavnost | aneks 3

3. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije
aneks 1 | aneks 2 | aneks 3

4. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko – predelovalne dejavnosti (KPtoupd)
aneks | razširjena veljavnost

5. Kolektivna pogodba za lesarstvo

6. Kolektivna pogodba za papirno in papirno – predelovalno dejavnost (prej Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti)
razširjena veljavnost

7. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti
aneks 1 | tarifna priloga | aneks 2 | aneks 3 | aneks 4 | aneks 5 | aneks 6 | aneks 7

8. Kolektivna pogodba časopisno – informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
popravek | aneks 1 | dogovor 1 | dogovor 2 | razlaga kolektivne pogodbe | tarifna priloga | aneks 2 | aneks 3 | aneks 4 | aneks 5 | aneks 6 | aneks 7 | aneks 8 | aneks 9 | aneks 10 | aneks 11 | aneks 12 | aneks 13

9. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
aneks 1 | razširjena veljavnost | aneks 2

10. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije

11. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije
dodatek | razlaga kolektivne pogodbe | dodatek 1 | dodatek 2 | dodatek 3 | razširjena veljavnost | dodatek 4 | dodatek 5 | dodatek 6 | dodatek 7 | dodatek 8 | dodatek 9

12. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih meterialov in livarn Slovenije

13. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije
aneks 1 | aneks 2 | aneks 3 | aneks 4

14. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
razširjena veljavnost

15. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
razširjena veljavnost

16. Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa

17. Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva
razlaga kolektivne pogodbe 1 | razlaga kolektivne pogodbe 2 | aneks 1 | razlaga kolektivne pogodbe 3 | odstop gradbenega podjetja Tržič d.o.o. od kolektivne pogodbe | aneks 2 | spremembe in dopolnitve | aneks 3 | razlaga kolektivne pogodbe 4 | aneks 4

18. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije
razširjena veljavnost | kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014 | podaljšanje veljavnosti kolektivne pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014 – aneks

19. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti
aneks 1 | aneks 2 | spremembe in dopolnitve 1 | aneks 3 | spremembe in dopolnitve 2 | spremembe in dopolnitve 3 | razširjena veljavnost

20. Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije
tarifna priloga | spremembe in dopolnitve 1 | spremembe in dopolnitve 2 | kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji – stara pogodba, deloma še v uporabi

21. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije

22. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti

23. Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva
aneks

24. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
naknaden pristop OZS | razširjena veljavnost | spremembe in dopolnitve

25. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v republiki Sloveniji
spremembe in dopolnitve 1 | spremembe in dopolnitve 2 | popravek | spremembe in dopolnitve 3 | spremembe in dopolnitve 4 | spremembe in dopolnitve 5 | spremembe in dopolnitve 6
ukaz o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A) in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A)
popravek | aneks 1 | aneks 2 | dogovor | razlaga | sklep o odpovedi aneksa | sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam | aneks 3 | aneks 4 | aneks 5

26. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
aneks 1 | spremembe in dopolnitve | aneks 2 | aneks 3 | aneks 4 | pristop | aneks 5 | aneks 6 | dogovor | sklep o odpovedi aneksa | sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam | aneks 7 | razlaga 1 | aneks 8 | razlaga 2 | aneks 9 | razlaga 3

27. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
spremembe in dopolnitve 1 | spremembe in dopolnitve 2 | spremembe in dopolnitve 3 | spremembe in dopolnitve 4 | sprememba in dopolnitev 5 | aneks 1 | dogovor | aneks 2 | spremembe in dopolnitve 5 | sklep o odpovedi aneksa | sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam | aneks 3 | razlaga | aneks 4

28. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji | kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti | aneks 1 | priloga k aneksu | aneks 2 | aneks 3 | aneks 4 | aneks 5 | aneks 6 | spremembe in dopolnitve | aneks 7 | aneks 8 | popravek | razlaga 1 | razlaga 2 | razlaga 3 | razlaga 4 | aneks 9 | razlaga 5 | aneks 10 | aneks 11 | aneks 12 | aneks 13 | aneks 14 | razlaga aneksa | aneks 15

29. Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost
popravek 1 | dopolnitev | spremembe in dopolnitve 1 | spremembe in dopolnitve 2 | spremembe in dopolnitve 3 | popravek 2 | spremembe in dopolnitve 4 | spremembe in dopolnitve 5 | aneks 1 | spremembe in dopolnitve 6 | popravek 2 | aneks 2 | dogovor | aneks 3 | sklep o odpovedi aneksa | sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam | aneks 4 | aneks 5

30. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
aneks 1 | aneks 2 | aneks 3 | pristop | aneks 4 | dogovor | sklep o odpovedi aneksa | sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam | razlaga 1 | razlage 1 | aneks 5 | aneks 6 | razlage 2 | razlaga 2 | aneks 7

31. Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
aneks 1 | aneks 2

32. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti

Objavljamo tudi kolektivne pogodbe, ki so bile sklenjene  pred uveljavitvijo Zakona o kolektivnih pogodbah ter bodo v evidenci do prve spremembe oziroma sprejetja nove:

1. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
razlaga kolektivne pogodbe 1 | aneks 1 | razlaga kolektivne pogodbe 2 | aneks 2 | razširjena veljavnost | aneks 3 | aneks 4 | aneks 5 | odpoved

2. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami
tarifna priloga | aneks | aneks

3. Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije

4. Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust

5. Kolektivna pogodba o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPl)

 
Novosti
 
05.05.2017
Čestitamo ob 1. in 2. maju, prazniku dela
16.12.2016
Srečno novo leto 2017!
04.05.2016
UTRINKI S KRESOVANJA IN PROSLAVE OB DELAVSKEM PRAZNIKU - 1. MAJU
04.05.2016
Ugodna ponudba Turistične agencije Condor Travel za člane sindikata KNSS – Neodvisnost – počitnice na Mljetu
01.04.2016
POVABILO SINDIKATA KNSS - NEODVISNOST NA KRESOVANJE IN PROSLAVO OB DELAVSKEM PRAZNIKU - 1. MAJU

Kontaktni podatki
  Sindikat Ljubljanske regije
KNSS - Neodvisnost

Linhartova cesta 13
1000 LJUBLJANA

Tel.: +386 1 4391810
Fax.: +386 1 4391815
E-pošta:

Stik z nami >>>

   
     
  © 2008 KNSS SINDIKAT Ljubljanska regija. Vse pravice pridržane.
Domov  |  O KNSS  |  Včlanitev v sindikat  |  Zakonodaja  |  Kolektivne pogodbe  |  Sindikalne liste in uredbe  |  Piškotki Stran poganja
EASYWEB